Archiwum 11 Grudzień 1989

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 413 z 1989

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1989 r. w sprawie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej oraz uznawania poborowych i żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin.

 • Dziennik Ustaw Poz. 409 z 1989

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe.

 • Monitor Polski Poz. 339 z 1989

  Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 11 grudnia 1989 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania nagród państwowych dla trenerów i instruktorów za szczególne osiągnięcia w pracy szkoleniowej.

 • Monitor Polski Poz. 329 z 1989

  Uchwała nr 168 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1989 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw państwowych i gospodarowania tymi rezerwami.

 • Monitor Polski Poz. 328 z 1989

  Uchwała nr 167 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1989 r. w sprawie zmiany nazwy gminy Borowiczki w województwie płockim.

 • Monitor Polski Poz. 327 z 1989

  Uchwała nr 166 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1989 r. w sprawie utworzenia miasta Zwierzyniec w województwie zamojskim.

 • Monitor Polski Poz. 326 z 1989

  Uchwała nr 165 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1989 r. w sprawie utworzenia miasta Gołczewo w województwie szczecińskim.

 • Monitor Polski Poz. 325 z 1989

  Uchwała nr 164 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1989 r. w sprawie utworzenia miasta Obrzycko w województwie poznańskim.

 • Monitor Polski Poz. 324 z 1989

  Uchwała nr 163 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1989 r. w sprawie utworzenia miasta Sędziszów w województwie kieleckim.

 • Monitor Polski Poz. 323 z 1989

  Uchwała nr 162 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1989 r. w sprawie utworzenia miasta Kunów w województwie kieleckim.

 • Dziennik Ustaw Poz. 45 z 1990

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 grudnia 1989 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Europejskiej konwencji kulturalnej, sporządzonej w Paryżu dnia 19 grudnia 1954 r.