Archiwum 7 Grudzień 1989

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 399 z 1989

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1989 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i zasad zlecania zamówień rządowych do 1990 r. oraz ich realizacji.

 • Dziennik Ustaw Poz. 394 z 1989

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i zasad ustalania norm wynagrodzeń stanowiących koszty uzyskania przychodów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 392 z 1989

  Ustawa z dnia 7 grudnia 1989 r. o zmianie terminu przedstawienia Sejmowi i Senatowi projektu ustawy budżetowej na rok 1990.

 • Dziennik Ustaw Poz. 391 z 1989

  Ustawa z dnia 7 grudnia 1989 r. o zmianie ustawy o szczególnych uprawnieniach niektórych osób do ponownego nawiązania stosunku pracy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 390 z 1989

  Ustawa z dnia 7 grudnia 1989 r. o amnestii.

 • Monitor Polski Poz. 350 z 1989

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 grudnia 1989 r. w sprawie wykazu obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.

 • Monitor Polski Poz. 337 z 1989

  Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 7 grudnia 1989 r. w sprawie zniesienia ochrony obszarów uznanych za rezerwaty przyrody.

 • Monitor Polski Poz. 322 z 1989

  Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie współdziałania organów administracji państwowej i jednostek gospodarki uspołecznionej z organami administracji celnej oraz świadczeń tych organów i jednostek na rzecz organów administracji celnej.