Archiwum 10 Luty 1989

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Dziennik Ustaw Poz. 368 z 1990

    Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Szwecji o pomocy prawnej w sprawach karnych, podpisana w Warszawie dnia 10 lutego 1989 r.

  • Monitor Polski Poz. 64 z 1989

    Zarządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 10 lutego 1989 r. w sprawie korzystania ze środków łączności telekomunikacyjnej przez misje zagraniczne.