Archiwum 23 Maj 1989

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 131 z 1989

    Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 maja 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu prac wykonywanych w jednostkach badawczo-rozwojowych w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia oraz wysokości i zasad przyznawania dodatków za te prace.

  • Monitor Polski Poz. 130 z 1989

    Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 maja 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania pracownikom szkół wyższych dodatków za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych oraz wykazu tych prac.