e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 25 Styczeń 1991

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 74 z 1991

  Ustawa z dnia 25 stycznia 1991 r. o utworzeniu Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 53 z 1991

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 1991 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru uczelni niepaństwowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 39 z 1991

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

 • Monitor Polski Poz. 28 z 1991

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 1991 r. w sprawie przeprowadzenia ogólnokrajowej konsultacji społecznej.

 • Monitor Polski Poz. 27 z 1991

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 1991 r.

 • Monitor Polski Poz. 26 z 1991

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 1991 r. w sprawie powołania prezesa Narodowego Banku Polskiego.

 • Monitor Polski Poz. 25 z 1991

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 1991 r. w sprawie odwołania prezesa Narodowego Banku Polskiego.

 • Monitor Polski Poz. 21 z 1991

  Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 25 stycznia 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania i wstrzymywania stypendiów sportowych oraz ich wysokości.

 • Monitor Polski Poz. 20 z 1991

  Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 stycznia 1991 r. w sprawie odstąpienia od ustalania zasad zawierania umów z autorami oraz stawek wynagrodzeń za utwory literackie i tłumaczenia zamawiane lub wykorzystane przez radio i telewizję.