Archiwum 14 Październik 1991

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 249 z 1991

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 1991 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 1991 r.

 • Monitor Polski Poz. 248 z 1991

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 1991 r. w sprawie przyrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej we wrześniu 1991 r.

 • Monitor Polski Poz. 242 z 1991

  Uchwała nr 141 Rady Ministrów z dnia 14 października 1991 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu państwa na 1991 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 80 z 1994

  Protokół fakultatywny do Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych, uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 16 grudnia 1966 r. w Nowym Jorku.