Archiwum 25 Październik 1991

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne



 • Dziennik Ustaw Poz. 496 z 1991

  Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustaw - o księgach wieczystych i hipotece, Prawo spółdzielcze, Kodeks postępowania cywilnego, Prawo lokalowe.

 • Dziennik Ustaw Poz. 494 z 1991

  Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym i ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 493 z 1991

  Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 491 z 1991

  Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz niektórych innych ustaw.

 • Monitor Polski Poz. 265 z 1991

  Zarządzenie nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagrodzenia wojewódzkich komisarzy wyborczych.