e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 8 Luty 1991

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 115 z 1991

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 1991 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Kanady w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Warszawie dnia 6 kwietnia 1990 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 68 z 1991

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 1991 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do węgla kamiennego i brykietów z tego węgla.

 • Monitor Polski Poz. 40 z 1991

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 lutego 1991 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sferze budżetowej i w sferze produkcji materialnej w 1990 r.

 • Monitor Polski Poz. 39 z 1991

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 lutego 1991 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej w 1990 r. i w II półroczu 1990 r.

 • Monitor Polski Poz. 35 z 1991

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 lutego 1991 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników w gospodarce uspołecznionej w 1990 r. i w IV kwartale 1990 r. oraz przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale 1991 r.