e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 22 Marzec 1991

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 155 z 1991

  Ustawa z dnia 22 marca 1991 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 151 z 1991

  Ustawa z dnia 22 marca 1991 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 150 z 1991

  Ustawa z dnia 22 marca 1991 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe.

 • Dziennik Ustaw Poz. 110 z 1991

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 22 marca 1991 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 109 z 1991

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 22 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczania do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 108 z 1991

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

 • Monitor Polski Poz. 87 z 1991

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1991 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych.