Archiwum 26 Lipiec 1991

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 350 z 1991

  Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 337 z 1991

  Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o zabezpieczeniu społecznym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 336 z 1991

  Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o ratyfikacji Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki.

 • Dziennik Ustaw Poz. 332 z 1991

  Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 331 z 1991

  Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o zmianie ustawy o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 319 z 1991

  Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 298 z 1991

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 292 z 1991

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ulg i zwolnień od tego podatku.

 • Dziennik Ustaw Poz. 291 z 1991

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych oraz nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku.

 • Dziennik Ustaw Poz. 290 z 1991

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 1991 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku.

 • Monitor Polski Poz. 191 z 1991

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 1991 r. w sprawie Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki.

 • Monitor Polski Poz. 177 z 1991

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 1991 r. w sprawie środków na zapobieganie i leczenie uzależnienia i chorób będących następstwem palenia tytoniu.