e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 6 Luty 1992

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Dziennik Ustaw Poz. 67 z 1992

    Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.

  • Dziennik Ustaw Poz. 65 z 1992

    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania, składu osobowego, trybu powoływania oraz organizacji podatkowych komisji odwoławczych.

  • Monitor Polski Poz. 42 z 1992

    Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 6 lutego 1992 r. w sprawie wzorów formularzy uprawnień imiennych do wykonywania dozoru i kontroli celnej oraz wzoru rejestru upoważnień.

NA SKÓTY