e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 22 Grudzień 1993

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 628 z 1993

  Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 22 grudnia 1993 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych, niektórych napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, benzyn oraz olejów napędowych i opałowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 627 z 1993

  Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 22 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych, niektórych napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, benzyn oraz olejów napędowych i opałowych w 1994 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 626 z 1993

  Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 22 grudnia 1993 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów oraz postępowania w sprawach wydawania pozwoleń na wywóz i przywóz w obrocie towarowym z zagranicą.

 • Monitor Polski Poz. 615 z 1993

  Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 grudnia 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

 • Dziennik Ustaw Poz. 268 z 1994

  Oświadczenie Rządowe z dnia 22 grudnia 1993 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o stosunkach prawnych na polsko-ukraińskiej granicy państwowej oraz współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, sporządzonej w Kijowie dnia 12 stycznia 1993 r.