e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 9 Luty 1993

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 77 z 1993

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 lutego 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 59 z 1993

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1993 r. o sprostowaniu błędu w uchwale Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie wykładni art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 57 z 1993

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 lutego 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

 • Monitor Polski Poz. 25 z 1993

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 1993 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w 1992 r. i w czwartym kwartale 1992 r.