e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 30 Wrzesień 1993

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 564 z 1993

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 1993 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 473 z 1993

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 1993 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Poz. 472 z 1993

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 1993 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 448 z 1993

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 września 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych przepisów dotyczących postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej aptekarzy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 435 z 1993

  Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 września 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Prymasowskiemu Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 426 z 1993

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu przekazania.

 • Dziennik Ustaw Poz. 70 z 1994

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prokuraturze.

 • Dziennik Ustaw Poz. 48 z 1994

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Sądzie Najwyższym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 25 z 1994

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.