Archiwum 14 Grudzień 1994

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 600 z 1994

  Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 14 grudnia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego.

 • Monitor Polski Poz. 599 z 1994

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów przewidzianych w przepisach podatkowych.

 • Monitor Polski Poz. 593 z 1994

  Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 14 grudnia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kwoty, powyżej której należności celne uiszcza się w formie bezgotówkowej.

 • Monitor Polski Poz. 133 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 1994 r. o nadaniu odznaczenia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 46 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 18 z 1995

  Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 5 z 1995

  Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o spisie ludności i mieszkań w 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 4 z 1995

  Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Radiofonicznym Ośrodku Nadawczym w Konstantynowie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1 z 1995

  Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.