e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 30 Czerwiec 1994

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne



 • Dziennik Ustaw Poz. 471 z 1994

  Ustawa z dnia 30 czerwca 1994 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 388 z 1995

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Tallinie dnia 9 maja 1994 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 385 z 1994

  Ustawa z dnia 30 czerwca 1994 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Poz. 353 z 1994

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie ustanowienia zakazu przywozu niektórych towarów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 352 z 1994

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 89 z 1995

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, sporządzonej w Bazylei dnia 22 marca 1989 r.