Archiwum 29 Listopad 1995

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 716 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29 listopada 1995 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac z zakresu gospodarki leśnej.

 • Monitor Polski Poz. 701 z 1995

  Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 29 listopada 1995 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 1995 r.

 • Monitor Polski Poz. 699 z 1995

  Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 listopada 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie form i warunków podejmowania i odbywania studiów przez osoby nie będące obywatelami polskimi, uczestniczenia tych osób w badaniach naukowych i szkoleniach oraz zasad odpłatności za studia i szkolenia.

 • Monitor Polski Poz. 698 z 1995

  Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 listopada 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób.

 • Monitor Polski Poz. 688 z 1995

  Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 1995 r. w sprawie założeń polityki budowlanej państwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 685 z 1995

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 1995 r. w sprawie przeprowadzenia referendum o powszechnym uwłaszczeniu obywateli.

 • Monitor Polski Poz. 155 z 1996

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 1995 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 154 z 1996

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 1995 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 139 z 1996

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 1995 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 129 z 1996

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 1995 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Dziennik Ustaw Poz. 40 z 1996

  Ustawa z dnia 29 listopada 1995 r. o ratyfikacji Porozumienia europejskiego w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejską Komisją oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.