e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 9 Listopad 1995

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 731 z 1995

  Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 730 z 1995

  Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. zmieniająca ustawę o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 729 z 1995

  Ustawa Konstytucyjna z dnia 9 listopada 1995 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 684 z 1995

  Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o zmianie ustawy o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne.

 • Monitor Polski Poz. 662 z 1995

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 1995 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

 • Monitor Polski Poz. 647 z 1995

  Apel Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 1995 r. w sprawie ujawnienia przez kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Panów Aleksandra Kwaśniewskiego i Lecha Wałęsę oraz ich małżonki posiadanego majątku, ich zeznań podatkowych o wysokości osiągniętych w latach 1992-1995 dochodów oraz wywiązania się wobec Państwa z innych zobowiązań podatkowych.

 • Monitor Polski Poz. 644 z 1995

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 listopada 1995 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad bezpłatnego dostępu do telewizji publicznej i publicznego radia kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Poz. 123 z 1996

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 1995 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 100 z 1996

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 1995 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Dziennik Ustaw Poz. 55 z 1996

  Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 44 z 1996

  Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Poz. 39 z 1996

  Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o zmianie ustawy - Kodeks morski.