Archiwum 16 Luty 1995

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 263 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1995 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 262 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1995 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 261 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1995 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 260 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1995 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 259 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1995 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 258 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1995 r. o nadaniu orderu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 179 z 1995

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 lutego 1995 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Protokołu nr 4 i Protokołu nr 9 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

 • Monitor Polski Poz. 124 z 1995

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 1995 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie stopy procentowej dla naliczania dywidendy obligatoryjnej, wysokości składki na Fundusz Pracy i wysokości niektórych stawek należności budżetowych.

 • Monitor Polski Poz. 121 z 1995

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 1995 r. w sprawie przedłużenia niektórym bankom spółdzielczym terminów wpłat zaliczek na podatek dochodowy.

 • Monitor Polski Poz. 116 z 1995

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1995 r. w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jerzego Szmajdzińskiego.

 • Monitor Polski Poz. 115 z 1995

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1995 r. w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Janusza Czesława Malinowskiego.

 • Monitor Polski Poz. 113 z 1995

  Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1995 r. w sprawie wezwania Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do przygotowania projektu ustawy o rekompensatach za nieruchomości przejęte z naruszeniem prawa po roku 1944.

 • Monitor Polski Poz. 110 z 1995

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1995 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o trybie prac nad ustawą o ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską.

 • Monitor Polski Poz. 109 z 1995

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1995 r. w sprawie podstawowych problemów obronności państwa.