e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 24 Kwiecień 1995

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 358 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 1995 r. o nadaniu orderu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 340 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 kwietnia 1995 r. w sprawie trybu zatrudniania cudzoziemców przy realizacji usług eksportowych świadczonych przez pracodawców zagranicznych w Polsce.

 • Monitor Polski Poz. 283 z 1995

  Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez Międzynarodowe Targi Katowickie w 1995 r. albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 274 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 kwietnia 1995 r. w sprawie wzoru informacji zamieszczanej w graficznej formie reklamy wyrobów tytoniowych.