Archiwum 28 Kwiecień 1995

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 274 z 1995

  Oświadczenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 1995 r. w sprawie wydarzeń w Parlamencie Republiki Białoruś.

 • Monitor Polski Poz. 273 z 1995

  Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 1995 r. w sprawie zobowiązania Ministra Finansów i Prezesa Narodowego Banku Polskiego do przedstawienia harmonogramu realizacji ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Monitor Polski Poz. 266 z 1995

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 1995 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z dyskonta z bonów skarbowych.

 • Monitor Polski Poz. 253 z 1995

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 1995 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru podatku od towarów i usług od niektórych rodzajów usług.

 • Dziennik Ustaw Poz. 249 z 1995

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

 • Dziennik Ustaw Poz. 246 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1995 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego kontyngentu celnego na niektóre wyroby techniki medycznej przywożone z zagranicy.