Archiwum 16 Maj 1995

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 486 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 1995 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 441 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 1995 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 333 z 1995

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 maja 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.

 • Monitor Polski Poz. 304 z 1995

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 1995 r. uchylające zarządzenie w sprawie umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności przysługujących Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A., Bankowi Polska Kasa Opieki S.A., Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" S.A. oraz bankom spółdzielczym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 294 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 1995 r. w sprawie określenia na 1995 r. rodzajów kontraktów, które mogą być objęte ubezpieczeniem przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, oraz wytycznych w zakresie ustalania wysokości stawek za ubezpieczenia kontraktów eksportowych.