Archiwum 26 Maj 1995

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 418 z 1995

  Ustawa z dnia 26 maja 1995 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 417 z 1995

  Ustawa z dnia 26 maja 1995 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Poz. 404 z 1995

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 maja 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.

 • Monitor Polski Poz. 336 z 1995

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 1995 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich.

 • Monitor Polski Poz. 335 z 1995

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 1995 r. w sprawie odwołania senatora Grzegorza Kurczuka ze stanowiska przewodniczącego Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich.

 • Monitor Polski Poz. 334 z 1995

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 1995 r. w sprawie piątej rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego.

 • Monitor Polski Poz. 333 z 1995

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 1995 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

 • Monitor Polski Poz. 321 z 1995

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 1995 r. w sprawie odwołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

 • Monitor Polski Poz. 320 z 1995

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 1995 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności, wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji.

 • Monitor Polski Poz. 319 z 1995

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 1995 r. w sprawie 5 rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Poz. 318 z 1995

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 1995 r. o sprostowaniu błędu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 296 z 1995

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 1995 r. w sprawie zmian w składzie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.