e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 22 Czerwiec 1995

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 470 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 22 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania i prowadzenia dochodzenia w postępowaniu karnym skarbowym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 434 z 1995

  Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy - Prawo celne.

 • Dziennik Ustaw Poz. 433 z 1995

  Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 426 z 1995

  Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Poz. 419 z 1995

  Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o orderach i odznaczeniach, uchylające przepisy o tytułach honorowych oraz zmieniające niektóre ustawy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 372 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.

 • Dziennik Ustaw Poz. 371 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.

 • Monitor Polski Poz. 371 z 1995

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie uzupełnienia składu Państwowej Komisji Wyborczej.

 • Monitor Polski Poz. 370 z 1995

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora.

 • Monitor Polski Poz. 367 z 1995

  Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 czerwca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach.

 • Monitor Polski Poz. 366 z 1995

  Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli.

 • Monitor Polski Poz. 364 z 1995

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie powołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.