e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 23 Czerwiec 1995

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 486 z 1995

  Ustawa z dnia 23 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 477 z 1995

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 czerwca 1995 r. w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 440 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1995 r. w sprawie warunków i trybu udzielania przez Ministra Finansów, w imieniu Skarbu Państwa, poręczeń kredytów bankowych zaciągniętych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna oraz udzielenia i umarzania pożyczek ze środków budżetu państwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 380 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 23 czerwca 1995 r. w sprawie kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskie podmioty gospodarcze w Republice Federalnej Niemiec.

 • Dziennik Ustaw Poz. 370 z 1995

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1995 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej.

 • Monitor Polski Poz. 369 z 1995

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 1995 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Janusza Wojciechowskiego.