e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 28 Czerwiec 1995

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 619 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 1995 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 537 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 1995 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 536 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 1995 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Dziennik Ustaw Poz. 485 z 1995

  Ustawa z dnia 28 czerwca 1995 r. o zasadach, warunkach i trybie nakładania opłat celnych dodatkowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 436 z 1995

  Ustawa z dnia 28 czerwca 1995 r. o zaspokajaniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych niektórych świadczeń przysługujących emerytom i rencistom.

 • Dziennik Ustaw Poz. 435 z 1995

  Ustawa z dnia 28 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 427 z 1995

  Ustawa z dnia 28 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy - Prawo celne.

 • Dziennik Ustaw Poz. 403 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk.