e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 9 Czerwiec 1995

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 390 z 1995

  Ustawa z dnia 9 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe.

 • Dziennik Ustaw Poz. 367 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 9 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów na przewóz alkoholi skażonych, niektórych napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, benzyn oraz olejów napędowych i opałowych w 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 366 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 9 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.

 • Monitor Polski Poz. 359 z 1995

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnie 9 czerwca 1995 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów zagranicznych osób fizycznych i prawnych, mających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą.

 • Dziennik Ustaw Poz. 350 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji, ewidencji i oznaczenia pojazdów.

 • Monitor Polski Poz. 348 z 1995

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 1995 r. w sprawie stworzenia warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych systemu dożywiania dzieci.

 • Monitor Polski Poz. 346 z 1995

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 1995 r. upamiętniająca 55 rocznicę zbrodni katyńskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 346 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 1995 r. w sprawie zasad, trybu wnoszenia i rozpatrywania skarg i meldunków żołnierzy czynnej służby wojskowej oraz określenia właściwości organów wojskowych w tych sprawach.

 • Dziennik Ustaw Poz. 341 z 1995

  Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1995 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów rejonowych.