Archiwum 21 Lipiec 1995

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 653 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 1995 r. o nadaniu orderu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 515 z 1995

  Ustawa z dnia 21 lipca 1995 r. o zmianie ustaw: o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych, o Policji, o Urzędzie Ochrony Państwa, o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Poz. 504 z 1995

  Ustawa z dnia 21 lipca 1995 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Poz. 491 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju stanowisk w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, których obsadzanie następuje w drodze konkursu, oraz trybu przeprowadzania konkursu.

 • Monitor Polski Poz. 472 z 1995

  Obwieszczenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 21 lipca 1995 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Sztuki o udzieleniu zezwoleń na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

 • Dziennik Ustaw Poz. 464 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 lipca 1995 r. w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania w 1995 r.

 • Monitor Polski Poz. 446 z 1995

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 lipca 1995 r. w sprawie trybu wykonywania kontroli dewizowej przez Narodowy Bank Polski.

 • Dziennik Ustaw Poz. 442 z 1995

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1995 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Prezesa, zastępców Prezesa i Sekretarza Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 441 z 1995

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1995 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

 • Monitor Polski Poz. 440 z 1995

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 1995 r. w sprawie wyboru członka Trybunału Konstytucyjnego.

 • Monitor Polski Poz. 439 z 1995

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 1995 r. w sprawie upamiętnienia 60 rocznicy pierwszych deportacji Polaków do Kazachstanu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 429 z 1995

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 1995 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.