Archiwum 21 Sierpień 1995

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 528 z 1995

  Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 21 sierpnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania zawodnikom świadczeń umożliwiających osiąganie wysokiego poziomu sportowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 508 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 sierpnia 1995 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami.

 • Dziennik Ustaw Poz. 507 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 sierpnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

 • Monitor Polski Poz. 71 z 1996

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 sierpnia 1995 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.