Archiwum 9 Sierpień 1995

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 659 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 1995 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 658 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 1995 r. o nadaniu orderów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 533 z 1995

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 sierpnia 1995 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zakresie nauki, szkolnictwa i kultury, sporządzonej w Warszawie dnia 23 czerwca 1994 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 490 z 1995

  Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej.

 • Monitor Polski Poz. 483 z 1995

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku.

 • Monitor Polski Poz. 480 z 1995

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 sierpnia 1995 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w IV kwartale 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 468 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.