e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 26 Kwiecień 1996

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 477 z 1996

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 1996 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 476 z 1996

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 1996 r. o nadaniu odznaczenia.

 • Monitor Polski Poz. 405 z 1996

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 1996 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 309 z 1996

  Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 1996 r. w sprawie skutków finansowych uregulowania darowizn w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 • Monitor Polski Poz. 308 z 1996

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 1996 r. w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Mirona Andrzeja Pomirskiego.

 • Monitor Polski Poz. 307 z 1996

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 1996 r. w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Władysława Jana Żbikowskiego.

 • Monitor Polski Poz. 305 z 1996

  Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 26 kwietnia 1996 r. w sprawie trybu i warunków przeprowadzenia przetargów w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych, łącznie z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 283 z 1996

  Ustawa z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 237 z 1996

  Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 kwietnia 1996 r. o utracie mocy obowiązującej art. 35 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 1995.

 • Dziennik Ustaw Poz. 236 z 1996

  Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 kwietnia 1996 r. o utracie mocy obowiązującej art. 8 ust. 2 ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe.