e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 27 Czerwiec 1996

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 520 z 1996

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 1996 r. o nadaniu orderów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 499 z 1996

  Ustawa z dnia 27 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

 • Dziennik Ustaw Poz. 474 z 1996

  Ustawa z dnia 27 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej.

 • Monitor Polski Poz. 463 z 1996

  Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 27 czerwca 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem.

 • Dziennik Ustaw Poz. 460 z 1996

  Ustawa z dnia 27 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 420 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie książeczek usług medycznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 407 z 1996

  Ustawa z dnia 27 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 • Monitor Polski Poz. 397 z 1996

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie upamiętnienia 40 rocznicy Poznańskiego Czerwca '56.

 • Monitor Polski Poz. 392 z 1996

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymogów kwalifikacyjnych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

 • Dziennik Ustaw Poz. 383 z 1996

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 377 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 czerwca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 358 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania egzaminu ze znajomości zasad wykonywania polowania i ochrony przyrody dla osób zatrudnionych przez organizatora usług turystycznych obejmujących polowania.