e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 1 Lipiec 1996

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 402 z 1996

  Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 1 lipca 1996 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych o kosztach utrzymania zasobów mieszkaniowych za 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 393 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 lipca 1996 r. w sprawie wprowadzenia zakazu stosowania, obrotu i transportu niektórych niebezpiecznych substancji chemicznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 374 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu upoważnienia niektórych pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych do wykonywania w imieniu państwowych inspektoratów sanitarnych określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji.

 • Dziennik Ustaw Poz. 369 z 1996

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i wysokości wynagrodzenia wojewódzkich komisarzy wyborczych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 368 z 1996

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1996 r. w sprawie utworzenia Narwiańskiego Parku Narodowego.