e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 5 Lipiec 1996

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 597 z 1996

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 1996 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Dziennik Ustaw Poz. 528 z 1996

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 lipca 1996 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 475 z 1996

  Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 465 z 1996

  Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane.

 • Dziennik Ustaw Poz. 410 z 1996

  Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 402 z 1996

  Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o służbie cywilnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 401 z 1996

  Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Poz. 382 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 5 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów oraz postępowania w sprawach wydawania pozwoleń na wywóz i przywóz w obrocie towarowym z zagranicą.