e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 29 Grudzień 1997

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1102 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów policjantów, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.

 • Monitor Polski Poz. 875 z 1997

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 - na I kwartał 1998 r.

 • Monitor Polski Poz. 874 z 1997

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 11 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie utworzenia sądów wojskowych oraz określenia ich siedzib i obszarów właściwości.