Archiwum 17 Marzec 1997

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 233 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 marca 1997 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania "Odznaki Straży Granicznej".

 • Dziennik Ustaw Poz. 188 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 marca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie publicznej szkoły artystycznej przez osobę prawną lub fizyczną.

 • Monitor Polski Poz. 175 z 1997

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 marca 1997 r. w sprawie wzoru wykazu obywateli popierających zgłoszenie Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o poddanie pod referendum określonej sprawy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 170 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 17 marca 1997 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu za zwierzynę bezprawnie pozyskaną.

 • Dziennik Ustaw Poz. 168 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 1997 r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobów, które nie mogą być nabywane przez szkoły i placówki, jeżeli dostawca nie przedstawi odpowiedniego certyfikatu.

 • Monitor Polski Poz. 167 z 1997

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 marca 1997 r. w sprawie wskaźnika cen detalicznych artykułów żywnościowych w lutym 1997 r.

 • Monitor Polski Poz. 166 z 1997

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 marca 1997 r. w sprawie wskaźnika cen skupu zbóż w lutym 1997 r.

 • Monitor Polski Poz. 165 z 1997

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 marca 1997 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 1997 r.

 • Monitor Polski Poz. 164 z 1997

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 marca 1997 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 141 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 marca 1997 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów walnego zgromadzenia izby rolniczej w województwie radomskim.