e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 19 Marzec 1997

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 325 z 1997

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 1997 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 314 z 1997

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 1997 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Dziennik Ustaw Poz. 272 z 1997

  Ustawa z dnia 19 marca 1997 r. o zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

 • Monitor Polski Poz. 271 z 1997

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 1997 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 222 z 1997

  Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 19 marca 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia terenowych organów Straży Granicznej do prowadzenia postępowania celnego w niektórych przejściach granicznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 182 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 160 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 1997 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli.