Archiwum 26 Marzec 1997

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 401 z 1997

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 1996 r. o nadaniu orderów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 357 z 1997

  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta Nauczyciela.

 • Dziennik Ustaw Poz. 300 z 1997

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 1997 r. w sprawie wejścia w życie poprawek do załączników I, II i III do Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji, sporządzonej w Moskwie, Waszyngtonie, Londynie i Meksyku dnia 29 grudnia 1972 r., oraz ogłoszenia uaktualnionych jednolitych tekstów tych załączników.

 • Monitor Polski Poz. 247 z 1997

  Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 1997 r. w sprawie określenia szkół, stanowisk oraz warunków, na jakich nauczyciel może być obowiązany do realizowania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych także w porze nocnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 196 z 1997

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 marca 1997 r. o sprostowaniu błędów w oświadczeniu rządowym z dnia 9 stycznia 1996 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń dotyczących pieczy na dzieckiem, sporządzonej w Luksemburgu dnia 20 maja 1980 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 187 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną.

 • Monitor Polski Poz. 176 z 1997

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 marca 1997 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 - na II kwartał 1997 r.

 • Monitor Polski Poz. 174 z 1997

  Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 26 marca 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego.