e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 13 Styczeń 1998

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 56 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre wyroby techniki medycznej przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 55 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 37 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN).

 • Dziennik Ustaw Poz. 35 z 1998

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 stycznia 1998 r. - sygn. akt K. 5/97

 • Dziennik Ustaw Poz. 32 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie sposobu zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych za granicą na pokrycie ceny sprzedaży nieruchomości lub opłat za użytkowanie wieczyste oraz sposobu ustalania wartości tych nieruchomości.

 • Dziennik Ustaw Poz. 31 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 30 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy.