e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 26 Październik 1998

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 920 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 897 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 października 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie mleka i jego pochodnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 885 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 października 1998 r. w sprawie opłat za wpisanie do rejestru środków farmaceutycznych lub materiałów medycznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 884 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów.

 • Monitor Polski Poz. 550 z 1998

  Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 26 października 1998 r. wprowadzająca cło antydumpingowe w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych jednorazowych, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, po cenie dumpingowej.

 • Monitor Polski Poz. 49 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 1998 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 48 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 1998 r. o nadaniu orderu.