Archiwum 8 Październik 1998

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 880 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 października 1998 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Żarnowiec".

 • Dziennik Ustaw Poz. 879 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 października 1998 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice"

 • Dziennik Ustaw Poz. 878 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 października 1998 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Tczew".

 • Dziennik Ustaw Poz. 850 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 8 października 1998 r. w sprawie rolniczych centrów kształcenia ustawicznego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 847 z 1998

  Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 1998 r. o utracie mocy obowiązującej art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 845 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 1998 r. w sprawie wysokości, szczegółowych zasad otrzymywania i zwrotu równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz wysokości równoważnika pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 841 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej oraz uposażenia żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej.

 • Monitor Polski Poz. 627 z 1998

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 1998 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 612 z 1998

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.

 • Monitor Polski Poz. 611 z 1998

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 1998 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 610 z 1998

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 1998 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Dziennik Ustaw Poz. 286 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 października 1998 r. w sprawie wejścia w życie Poprawek do załącznika do Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r.