e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 17 Listopad 1998

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 928 z 1998

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 listopada 1998 r. sygn. akt K. 42/97.

 • Dziennik Ustaw Poz. 927 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego przysługującego w zamian za umundurowanie żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Dziennik Ustaw Poz. 922 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie zasad i terminów przekazywania środków na finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą.

 • Dziennik Ustaw Poz. 921 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne za szkody wyrządzone przy udzielaniu tych świadczeń.

 • Monitor Polski Poz. 603 z 1998

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

 • Monitor Polski Poz. 602 z 1998

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500-na I kwartał 1999 r.

 • Monitor Polski Poz. 103 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 1998 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 102 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 1998 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 101 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 100 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 1998 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.

 • Dziennik Ustaw Poz. 31 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony.