e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 18 Listopad 1998

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 985 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie daty zaprzestania przez Ministra Finansów ustalania taryf oraz opłat za nielegalny pobór ciepła.

 • Dziennik Ustaw Poz. 947 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zadań, szczegółowych zasad i trybu funkcjonowania Kolegium do Spraw Służb Specjalnych przy Radzie Ministrów, zasad udziału w posiedzeniach Kolegium przedstawicieli służb specjalnych i innych właściwych organów, a także zakresu czynności Sekretarza Kolegium.

 • Dziennik Ustaw Poz. 943 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 933 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony, podejmowanych wobec osób znajdujących się w granicach chronionych obiektów i obszarów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 932 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 918 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

 • Monitor Polski Poz. 607 z 1998

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 1998 r.

 • Monitor Polski Poz. 606 z 1998

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie wskaźników wzrostu przeciętnych wynagrodzeń, obowiązujących dla potrzeb waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w czwartym kwartale 1998 r.

 • Monitor Polski Poz. 104 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.