e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 26 Listopad 1998

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1112 z 1998

  Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1076 z 1998

  Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1019 z 1998

  Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1018 z 1998

  Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1014 z 1998

  Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 984 z 1998

  Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o zmianie ustawy o łączności.

 • Dziennik Ustaw Poz. 983 z 1998

  Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000.

 • Dziennik Ustaw Poz. 976 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad postępowania przetargowego na udzielenie koncesji na budowę i sksploatację autostrad płatnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 934 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Realizacji Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.

 • Monitor Polski Poz. 616 z 1998

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1998 r. o treści oświadczeń złożonych przez osoby powoływane lub mianowane na kierownicze stanowiska państwowe przez Prezesa Rady Ministrów.

 • Monitor Polski Poz. 614 z 1998

  Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 listopada 1998 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Inspektoratowi Standaryzacji.

 • Monitor Polski Poz. 116 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 1998 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 6 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 1998 r. o nadaniu orderu.