e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 18 Grudzień 1998

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1125 z 1998

  Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1124 z 1998

  Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1123 z 1998

  Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o prokuraturze.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1122 z 1998

  Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1121 z 1998

  Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1111 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia limitów cen leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1109 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1108 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi).

 • Dziennik Ustaw Poz. 1106 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1078 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1075 z 1998

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1999.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1074 z 1998

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1073 z 1998

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1065 z 1998

  Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz o zmianie ustawy o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1064 z 1998

  Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1063 z 1998

  Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1062 z 1998

  Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1061 z 1998

  Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1016 z 1998

  Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

 • Monitor Polski Poz. 648 z 1998

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jerzego Ciemniewskiego.

 • Monitor Polski Poz. 646 z 1998

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

 • Monitor Polski Poz. 638 z 1998

  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia siedzib jednostek organizacyjnych stanowiacych aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich.

 • Dziennik Ustaw Poz. 483 z 1999

  Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej

 • Monitor Polski Poz. 153 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 1998 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 152 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 1998 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 124 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 1998 r. o nadaniu orderu.