e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 8 Grudzień 1998

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1050 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie wymagań w zakresie kwalifikacji zawodowych oraz dotyczących warunków fizycznych i psychicznych osób zatrudnionych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, a także w zakresie kwalifikacji zawodowych innych osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1044 z 1998

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 grudnia 1998 r. sygn akt U. 7/98.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1043 z 1998

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 grudnia 1998 r. sygn. akt K. 41/97.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1004 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 990 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowania działań jednostek wojskowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz świadczeń, uprawnień i obowiązków żołnierzy pełniących służbę w tych jednostkach w 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 986 z 1998

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenia ich siedzib i właściwości miejscowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 971 z 1998

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu instytucji kultury o charakterze regionalnym wpisanych do rejestrów prowadzonych przez wojewodów, podlegających przekazaniu do samorządów województw w celu ich prowadzenia, w ramach zadań własnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 970 z 1998

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu instytucji kultury wpisanych do rejestrów prowadzonych przez ministrów i kierowników urzędów centralnych, nie podlegających przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego ze względu na ogólnonarodowy charakter zadań przez nie wykonywanych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 969 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych.

 • Monitor Polski Poz. 637 z 1998

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 1998 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów.

 • Monitor Polski Poz. 636 z 1998

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 1998 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów.

 • Monitor Polski Poz. 136 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 1998 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 135 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 1998 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 134 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 21 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 1998 r. o nadaniu orderów.