e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 24 Marzec 1998

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 373 z 1998

  Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego z dnia 24 marca 1998 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, w zakresie których mogą być przeprowadzane przewody kwalifikacyjne I i II stopnia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 263 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego otwartego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 262 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1998 r. w sprawie wykonania przepisów dotyczących scalania i podziału nieruchomości.

 • Dziennik Ustaw Poz. 261 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1998 r. w sprawie określenia celów specjalnych, na które są wykorzystywane środki budżetowe i mienie państwowe w jednostkach podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, jednostkach wojskowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w jednostkach organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa, jak również organów, zasad i trybu przeprowadzania kontroli w tym zakresie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 228 z 1998

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 1998 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

 • Dziennik Ustaw Poz. 227 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1998 r. w sprawie częściowego podziału środków i limitów na podwyżki wynagrodzeń w 1998 r. pracowników cywilnych państwowej sfery budżetowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 226 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1998 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Kultury Fizycznej i Turystyki.

 • Dziennik Ustaw Poz. 225 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1998 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

 • Monitor Polski Poz. 187 z 1998

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 marca 1998 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 10 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.