e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 31 Marzec 1998

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 293 z 1998

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 marca 1998 r. - sygn. akt K. 24/97.

 • Dziennik Ustaw Poz. 287 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie wysokości prowizji od pobieranych opłat w międzynarodowym transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania.

 • Dziennik Ustaw Poz. 286 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych wykorzystywanych w międzynarodowym transporcie drogowym oraz jednostek wyznaczonych do ich pobierania.

 • Dziennik Ustaw Poz. 285 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg polskich statków morskich.

 • Monitor Polski Poz. 280 z 1998

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 1998 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.

 • Dziennik Ustaw Poz. 277 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez organy administracji rządowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 273 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 267 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad weryfikowania kosztów i taryf dla ciepła, jakie mogą stanowić podstawę naliczania dotacji, oraz trybu jej przyznawania.

 • Dziennik Ustaw Poz. 264 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz kukurydzy siewnej i koncentratu pomidorowego pochodzących z Republiki Węgier.

 • Monitor Polski Poz. 255 z 1998

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 1998 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Dziennik Ustaw Poz. 244 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie częściowego podziału środków i limitów na podwyżki wynagrodzeń w 1998 r. pracowników cywilnych państwowej sfery budżetowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 243 z 1998

  Rozporządzenie Rady Minisrów z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Słowenii.

 • Dziennik Ustaw Poz. 242 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 241 z 1998

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie tymczasowego stosowania Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, sporządzonej w Warszawie dnia 28 kwietnia 1997 r.