e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 23 Lipiec 1998

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 714 z 1998

  Ustawa z dnia 23 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 674 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 23 lipca 1998 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 669 z 1998

  Ustawa z dnia 23 lipca 1998 r. o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ustawy o rachunkowości oraz ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 635 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lipca 1998 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do adwokatów i aplikantów adwokackich.

 • Dziennik Ustaw Poz. 634 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 23 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wielkości progowej i ceny progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 630 z 1998

  Ustawa z dnia 23 lipca 1998 r. o ratyfikacji Statutu Funduszu Rozwoju Społecznego Rady Europy, przyjętego rezolucją nr 247 (1993) Organu Zarządzającego Funduszu.

 • Monitor Polski Poz. 463 z 1998

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 1998 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 363 z 1998

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 1998 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli.

 • Monitor Polski Poz. 362 z 1998

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 1998 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1997 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów.