Archiwum 30 Wrzesień 1998

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1017 z 1998

  Ustawa z dnia 30 września 1998 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu Warszawskiego Krzyża Powstańczego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 937 z 1998

  Ustawa z dnia 30 września 1998 r. o przedłużeniu kadencji ławników ludowych i członków kolegiów do spraw wykroczeń.

 • Dziennik Ustaw Poz. 835 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 września 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę.

 • Monitor Polski Poz. 593 z 1998

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 1998 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 504 z 1998

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 września 1998 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.

 • Monitor Polski Poz. 503 z 1998

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 września 1998 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 10 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.

 • Monitor Polski Poz. 502 z 1998

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 września 1998 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.

 • Monitor Polski Poz. 491 z 1998

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 września 1998 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych, dotyczących ustalania wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz do Rady miasta stołecznego Warszawy, zarządzonych na dzień 11 października 1998 r.

 • Monitor Polski Poz. 483 z 1998

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 1998 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Poz. 482 z 1998

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 1998 r. w sprawie podjęcia działań służących skutecznemu zwalczaniu wzrastającej przestępczości w państwie.